ฉัน

ชื่อ
พงษ์ธร หนูฤทธิ์

ชื่อเล่น
กล้า

การศึกษา
จบปริญญาตรี
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.00

การทำงาน
โรงเรียนดาวนายร้อย

อาหารโปรด
ไข่พะโล้
หมูหวาน

Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha