หนังสือ

สำหรับบางคน หนังสือที่เคยอ่านหรืออ่านจบคงจะมีเยอะมาก แต่สำหรับผมแล้ว..

ผมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก ช่วงนี้กำลังหัดอ่านอยู่

ก็เลยอยากจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองโดยการรวบรวมหนังสือที่เคยอ่าน

2556

  • ไม่ได้อ่าน

2555

  • ไม่ได้อ่าน

2554

2553 (เริ่มเดือนกรกฎาคม)

  • รักที่ไม่ได้ออกอากาศ (ดีเจพี่ฉอด, ดีเจพี่อ้อย)
  • ผมจะเป็นคนดี… ก่อร้างสร้างธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ (วิกรม กรมดิษฐ์)
  • รักดีดี ที่สร้างได้ใน 6 วัน (ดีเจพี่ฉอด, ดีเจนภาพร)
  • ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน ตัน โออิชิ (สรกล อดุลยานนท์, วทัญญู รณชิตพานิชยกิจ)
  • โชคดีที่โสดเป็น (กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ)
  • บุกคนสำคัญ (นิ้วกลม)

Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha