อ่านจบละครับ

ในเล่ม พูดถึง Facebook, Mark Zuckerberg, Microsoft, Bill Gates และการทำตลาดบน Facebook

Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha