จบในเซลล์เดียว ย้ำว่า จบในเซลล์เดียว (แบบโง่ๆ)

วิธีใช้

  1. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในเซลล์ A1 (หากต้องการใช้ในเซลล์อื่น เปลี่ยนในสูตรได้เองเลย)
  2. คัดลอกสูตรด้านล่างไปวางลงในเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผล
  3. TRUE = ถูก , FALSE = ผิด

สูตร

=IF(RIGHT(A1,1)-(IF((MOD(SUM((LEFT(A1,1)*13) ,RIGHT(LEFT(A1,2),1)*12 ,RIGHT(LEFT(A1,3),1)*11 ,RIGHT(LEFT(A1,4),1)*10 ,RIGHT(LEFT(A1,5),1)*9 ,RIGHT(LEFT(A1,6),1)*8 ,RIGHT(LEFT(A1,7),1)*7 ,RIGHT(LEFT(A1,8),1)*6 ,RIGHT(LEFT(A1,9),1)*5 ,RIGHT(LEFT(A1,10),1)*4 ,RIGHT(LEFT(A1,11),1)*3 ,RIGHT(LEFT(A1,12),1)*2),11))=0,1,IF((MOD(SUM((LEFT(A1,1)*13) ,RIGHT(LEFT(A1,2),1)*12 ,RIGHT(LEFT(A1,3),1)*11 ,RIGHT(LEFT(A1,4),1)*10 ,RIGHT(LEFT(A1,5),1)*9 ,RIGHT(LEFT(A1,6),1)*8 ,RIGHT(LEFT(A1,7),1)*7 ,RIGHT(LEFT(A1,8),1)*6 ,RIGHT(LEFT(A1,9),1)*5 ,RIGHT(LEFT(A1,10),1)*4 ,RIGHT(LEFT(A1,11),1)*3 ,RIGHT(LEFT(A1,12),1)*2),11))=1,0,11-(MOD(SUM((LEFT(A1,1)*13) ,RIGHT(LEFT(A1,2),1)*12 ,RIGHT(LEFT(A1,3),1)*11 ,RIGHT(LEFT(A1,4),1)*10 ,RIGHT(LEFT(A1,5),1)*9 ,RIGHT(LEFT(A1,6),1)*8 ,RIGHT(LEFT(A1,7),1)*7 ,RIGHT(LEFT(A1,8),1)*6 ,RIGHT(LEFT(A1,9),1)*5 ,RIGHT(LEFT(A1,10),1)*4 ,RIGHT(LEFT(A1,11),1)*3 ,RIGHT(LEFT(A1,12),1)*2),11)))))=0,"TRUE","FALSE")

Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha