ทุกอย่างที่เกิดขึ้น คือ บทเรียน
สิ่งที่ได้มา คือ ประสบการณ์

ยึดมั่นที่เป้าหมาย อุดมการณ์ ให้หนักแน่น
(สิ่งที่สำคัญมากๆ)

ระหว่างทาง เจอหนามบ้าง ยุงกัดบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา

โลกไม่ได้หมุนเราตัวเรา เราต่างหากที่หมุนไปตามแกนโลก
ต้องรู้จักเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

เพราะโลกความเป็นจริง ไม่เคยมีเฉพาะ สีขาว หรือ สีดำ

Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha