วันแรกของปี
1/1/11 1:11
1/1/11 11:11

ต้องรอไปอีก 11 วัน
11/1/11 1:11
11/1/11 11:11

ต้องรอไปอีก 11 เดือน
1/11/11 1:11
1/11/11 11:11

และต้องรอต่อไปอีก 11 วัน
11/11/11 1:11
11/11/11 11:11

(เพิ่มเติม)

เห็นคนทวิตว่าเป็นวันเลขฐานสอง ก็ลองรวบรวมไว้เล่นๆ ตรงนี้แล้วกัน

(dd) (mm) (yy)

010111 (1 มกราคม 2011)
100111 (10 มกราคม 2011)
110111 (11 มกราคม 2011)
011011 (1 ตุลาคม 2011)
101011 (10 ตุลาคม 2011)
111011 (11 ตุลาคม 2011)
011111 (1 พฤศจิกายน 2011)
101111 (10 พฤศจิกายน 2011)
111111 (11 พฤศจิกายน 2011)

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha