ทุกอย่างที่เกิดขึ้น คือ บทเรียน
สิ่งที่ได้มา คือ ประสบการณ์

ยึดมั่นที่เป้าหมาย อุดมการณ์ ให้หนักแน่น
(สิ่งที่สำคัญมากๆ)

ระหว่างทาง เจอหนามบ้าง ยุงกัดบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา

โลกไม่ได้หมุนเราตัวเรา เราต่างหากที่หมุนไปตามแกนโลก
ต้องรู้จักเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

เพราะโลกความเป็นจริง ไม่เคยมีเฉพาะ สีขาว หรือ สีดำ

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha