หลายคนพูดถึงว่าอะไรเกิดขึ้น
แต่จะมีสักกี่คนที่พูดถึงว่าอะไรเกิดขึ้นและจะแก้ไขเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร

หากพูดไปแล้วนำไปสู่การแก้ปัญหา นั่นสุดยอด
แต่ถ้าไม่… ลองเติมรายละเอียดตรงนี้เข้าไป

เราต้องการเห็นการพัฒนา
เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้
และสามารถนำทุกอย่างไปสู่การพัฒนาได้

หาก “คิด” และ “ทำ” ไม่ใช่พูดอย่างเดียว

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha