อ่านจบละครับ

ในเล่ม พูดถึง Facebook, Mark Zuckerberg, Microsoft, Bill Gates และการทำตลาดบน Facebook

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha