เมื่อวานได้มีโอกาสแวะเวียนเข้าไปดูบ้านที่โครงการแห่งหนึ่ง แล้วก็เข้าไปที่สำนักงาน แต่ไม่มีเวลามาก ก็เลยกะว่าจะขอเอกสารหรือโบรชัวร์กลับไปอ่าน แต่พนักงานตอบกลับมาว่า “ไม่มีค่ะ เราใช้ iPad”

จากเหตุการณ์นี้ เห็นว่า ผู้ประกอบการพยายามนำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า iPad เข้ามาใช้ เพื่อที่จะสร้างความแปลกใหม่ ความดูดี และเพื่อให้ดูสมกับความเป็นมืออาชีพ แต่พอลูกค้าขอเอกสารกลับไปอ่านที่บ้าน กลับสนองความต้องการของลูกค้าไม่ได้

บางครั้ง สิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปสะทุกอย่างหรอกนะ ผู้ประกอบการควรจะคำนึงถึงจุดนี้ด้วย

ผมเสนอว่า ให้มีทั้งสองอย่างครับ

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha