เพิ่งผ่านวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม ของทุกปี

ผมก็ขอถือโอกาสนี้รวบรวมเพลงพ่อ เพลงที่เกี่ยวกับพ่อ ทั้งหมด 9 เพลงครับ เรียงจากเก่าไปใหม่ (จากวันที่โพสลง youtube) บางเพลงมีหลายเจ้าที่ทำออกมาครับ ผมเลือกจากอันที่มี views มากที่สุดนะครับ

หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

เพลง ของขวัญจากก้อนดิน

เพลง ต้นไม้ของพ่อ

เพลง รูปที่มีทุกบ้าน

เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ

เพลง ครองแผ่นดินโดยธรรม

เพลง ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน

เพลง ทรงพระเจริญ

เพลง เพลงของพ่อ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายพงษ์ธร หนูฤทธิ์ และครอบครัว

© 2011 Krajung | กล้าจัง Suffusion theme by Sayontan Sinha